Prostat Kanseri

Astellas İlaç Türkiye, Prostat Kanseri ile Mücadelede DGRIstanbul’u Destekliyor

astellas copy2005 yılında Japonya’nın en köklü şirketlerinden Yamanouchi ve Fujisawa’nın birleşimiyle kurulan Astellas, 2008 yılından beri Türkiye’de dört farklı tedavi alanında varlığını sürdürüyor. “Yarınları Değiştirmek” sloganıyla yola çıkan Astellas, tıbbın en komplike alanlarından biri olan onkoloji alanında yaptığı araştırmalar ve sunduğu tedavi seçenekleri ile hastaların yaşam kalitelerini arttırmayı amaçlıyor. 2006 yılından bu yana kansere karşı mücadele eden Astellas İlaç, dünya çapında1ve Türkiye’de2erkeklerde tanı konulan en yaygın ikinci kanser türü olan prostat kanserine karşı tedavi seçenekleri ile ilgili çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.1

İleri yaşlarda görülme sıklığı artan prostat kanserinde, erken teşhis büyük önem taşıyor.3

Hastalığın ileri evrelerinde son yıllarda kullanıma giren farklı tanı ve tedavi seçenekleriyle hastalıkla mücadele devam ediyor.12012 yılında tüm dünyada 1.1 milyondan fazla prostat kanseri vakası kaydedilmiştir.1Bu rakam, erkeklerdeki kanser vakalarının %15’ini oluşturuyor.1Yaş ilerledikçe prostat kanserinin görülme riski artıyor.1Birçok uzman; erkeklerin 40’lı yaşlarda ve 50’li yaşların başında kandan ölçülen prostat spesifik antijen (PSA) adı verilen bir testi yaptırmalarını öneriyor.3Bu PSA değeri bir başlangıç değer olarak gelecekteki olası risklerin tespiti için önemli.3Ayrıca, özellikle ailesinde prostat, meme, yumurtalık (over) kanseri öyküsü olan erkeklerin başlangıç PSA değerini ölçtürmeleri öneriliyor.3Prostat kanseri ile ilgili, test yapacak erkeklerin sağlık çalışanları tarafından iyi bilgilendirmiş olmaları da önem taşıyor.1

İlaç keşfi ve geliştirmeye olan bağlılığıyla Astellas, başta prostat kanseri olmak üzere var olduğu alanlarda toplumda farkındalığı artırmak için sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyor ve ilgili etkinliklere destek oluyor. Uzman hekimlerle birlikte medya aracılığıyla iletişim çalışmaları planlayarak toplumu bilinçlendirmek için var gücüyle çalışıyor. Astellas İlaç Türkiye, 7 Ekim’de yapılacak DGR sürüşünün yerel sponsoru olarak Türkiye’de de prostat kanseri hakkında farkındalık yaratmayı amaçlıyor ve Türk Tıbbi Onkoloji Derneği ile birlikte DGR’de yer alıyor. Konunun uzmanları prostat kanseriyle ilgili bilgilendirme yaparak hastalığa ve yeni tedavi yaklaşımlarına dikkat çekmeye hazırlanıyor. Astellas İlaç Türkiye ayrıca prostat kanserinin sembol rengi mavi kravatları katılımcılara hediye ederek, “Tak Bi Mavi Kravat, Prostat Kanserine Dikkat!” diyor.

  1. MottetNetal,EAU-ESTRO–ESUR-SIOGGuidelinesonProstateCancer,2017.https://uroweb.org/wp-content/uploads/09-Prostate-Cancer_2017_web.pdf(Sonerişim:Eylül2018)
  2. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri 2015. http://ekutuphane.sagem.gov.tr/kitaplar/health_statistics_yearbook_2015.pdf(Sonerişim:Eylül2018)
  3. Caroll PR et al, NCCN Guidelines On Prostate Cancer Early Detection version 2, 2018.https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/prostate_detection.pdf(Sonerişim:Eylül2018)